Финансиране

Начало » За центъра за медийни изследвания  » Финансиране

Създаването на Център за медийни изследвания е в изпълнение на проект „Изследване на медийната среда в България – метаанализ, методология и подходи в проучванията на въздействието на медийните трансформации върху обществените процеси“, финансиран от Фонд "Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката на Република България (договор № КП-06-Н75/6 от 07.12.2023 г.).