Изследователски екип

Начало » За центъра за медийни изследвания  » Изследователски екип

Изследователски екип

Център за медийни изследвания е в изпълнение на проект „Изследване на медийната среда в България – метаанализ, методология и подходи в проучванията на въздействието на медийните трансформации върху обществените процеси“, финансиран от Фонд "Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката на Република България (договор № КП-06-Н75/6 от 07.12.2023 г.). Членовете на изследователския екип са членове на академичния състав и други лица с подходяща квалификация като изследователи, медийни и комуникационни експерти, преподаватели, професионалисти и организации от Република България и от чужбина.

DSC_8684-2-2
Проф. д-р Веселина Вълканова

Ръководител

Повече
Nikolai-Mihailov
Проф. д-р Николай Михайлов

Член

повече
Team member
Проф. д-р Ефрем Ефремов

Член

повече
Team member
Проф. д-р Теодора Радоева Петрова - Иванова

Член

Повече
Надя Пейчева
Проф. д.н. Надя Пейчева Златева

Член

повече
Ирина Гъркова
Ас. д-р Ирина Гъркова

Член

повече
Мая Стоянова
Гл. ас. д-р Мая Стоянова

Член

Повече
Yotka Pancheva
Йотка Панчева

Член

Повече
Цветелина Джамбазова
Д-р Цветелина Джамбазова

Член

повече
Петър Желев
Петър Желев

Член

повече
Team member
Д-р Надежда Митева

Член

повече