Създаване на Център за медийни изследвания

Начало » Новини  »  Създаване на Център за медийни изследвания
Създаване на Център за медийни изследвания

Създаването на Център за медийни изследвания (ЦМИ) към Факултета по журналистика и масова комуникация получи подкрепа от членовете на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ на заседание, проведено на 27 март 2024 г.

Първото изследователско звено към ФЖМК беше одобрено и от Факултетния съвет на 19 март.

Центърът вече разполага със собствено лого и официален сайт, на който ще бъдат публикувани изследвания, посветени на медиите и комуникациите в България. Започна работа по организирането и провеждането на първото емпирично проучване сред журналисти, организирано от екипа на Центъра. ЦМИ е създаден в рамките на проект „Изследване на медийната среда в България – метаанализ, методология и подходи в проучванията на въздействието на медийните трансформации върху обществените процеси“, финансиран от Фонд "Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката на Република България (договор № КП-06-Н75/6 от 07.12.2023 г.).