Откриващо събитие по проект № КП-06-Н75/6

Начало » Новини  »  Откриващо събитие по проект № КП-06-Н75/6
Откриващо събитие по проект № КП-06-Н75/6

На 18 юни 2024 г. от 11:00 часа, Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (ул. „Московска“ № 49) ще се проведе откриващо събитие по проект № КП-06-Н75/6 от 7 декември 2023 г.
Пред журналисти, изследователи и специалисти по медии и комуникации ще бъде представен новосъздаденият Център за медийни изследвания. Специален акцент ще бъде поставен върху представянето на първото емпирично проучване, извършено от научноизследователския екип по проекта – темата на изследването е „Журналистически умения, компетентности, роли и ценности“.