Емпирично проучване сред журналисти

Начало » Новини  »  Емпирично проучване сред журналисти
Емпирично проучване сред журналисти

Журналистически умения, компетентности, роли и ценности -  това е темата на първото емпирично проучване, което провежда екипът на Центъра за медийни изследвания, съвместно със социолози от БАН. 

Проучването е в съответствие с целите и мисията на Центъра, а именно - устойчив мониторинг и анализ на процесите в медиите и комуникациите в страната, за преодоляване на неблагоприятните ефекти от фрагментираните и непоследователни данни, които преобладават в първите десетилетия на 21. век. Ето защо, екипът се ориентира към проучване на актуални въпроси директно сред журналистическата общност и с максимална представителност. Разработена е подробна анкетна карта за разпространение по електронна поща сред журналисти от централни и регионални (обществени и търговски) медии. Въпросникът е от полуструктуриран тип и обхваща теми, свързани с нивото на образование, доминиращите умения и компетентности, ролите на журналистите в съвременното общество, както и личните им възприятия за (не)прилагането на професионалните и етичните стандарти в журналистическата практика.

Резултатите от проучването и анализът им ще бъдат представени и достъпни за всички интересуващи се до средата на 2024 г.

Изследването се провежда в рамките на проект № КП-06-Н75/6 от 07.12.2023 г., финансиран от Фонд Научни изследвания към Министерство на образованието и науката.