Медийна статистика

Начало » Медийна статистика
Медийна статистика

Тук ще намерите актуални статистически данни за производството, разпространението и потреблението на медии и информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в България, както и за състоянието на медийното образование в страната (записани студенти и докторанти в специалност „Журналистика, масова комуникация и информация“
по образователни степени и години).
 Основен източник на статистически данни е Националният статистически институт. Информацията може да бъде изтеглена във вид на таблици под всяка от изброените категории

Favicon_photo1a
Телевизия
повече
Favicon_photo1a
Радио
повече
Favicon_photo1a
Вестници
повече